Menü Bezárás

Kezdődik a tanév!

Kedves új és régi közlekkaros hallgatók!

A regisztrációs időszak már megkezdődött, és hamarosan teljes lelkesedéssel belevethetitek magatokat a tanulásba. Addig is összegyűjtöttünk néhány hasznos információt, amit érdemes elolvasnotok, hogy felkészülten vágjatok neki az évnek.

Tanévnyitó

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanévnyitó ünnepsége 2018. szeptember 1-jén 10 órakor kezdődik a K épület aulájában az I. évfolyam hallgatói számára. A felsőbb évesek rendezvényének részleteiről a bme.hu aloldalán érdemes tájékozódni.

A 2018/2019. tanév I. félévének időbeosztása az alap-, mesterképzési és osztatlan szakok hallgatói számára

2018. augusztus 27-31. (hétfőtől-péntekig): Regisztrációs időszak (A hallgatói információkkal foglalkozó BME Központi Tanulmányi Hivatal nyitvatartása elérhető a weboldalán. Azok a 2018/19. I. félévre felvettek és átvettek, akik a regisztrációs heti beiratkozáson nem mutatták be a beiratkozási tájékoztató szerinti valamilyen dokumentumot, fogadási időben a KTH-ban pótolhatják. Erre legkésőbb 2018. szeptember 14-ig van lehetőség, az ügyfélhívón „adatváltozás” sorszámot húzva.)

2018. szeptember 3. (hétfő): Az első tanítási nap (páratlan oktatási hét)

2018. szeptember 20. (csütörtök): BME Diáknapok – Egyetemi Sportnap (Az órarend szerinti foglalkozások elmaradnak)

2018. november 14. (szerda): Tudományos Diákköri Konferencia (Az órarend szerinti foglalkozások elmaradnak)

2018. november 30. (péntek): Nyílt Nap a középiskolások számára (Az órarend szerinti foglalkozások elmaradnak)

2018. december 7. (péntek): Szorgalmi időszak befejezése

2018. december 10-14. (hétfő-péntek): Pótlási időszak

2018. december 17. (hétfő): Vizsgaidőszak kezdete (20 munkanap a vizsgaidőszak időtartama)

2019. január 22. (kedd): Vizsgaidőszak befejezése

Oktatási szünetek és munkanap áthelyezések:

2018. október 23. (kedd): Az 1956-os forradalom évfordulója – Nemzeti ünnep

2018. november 1. (csütörtök): Mindenszentek ünnepe

2018. október 13. (szombat) munkanap; október 22. (hétfő) pihenőnap (páratlan heti csütörtöki munkanap szerinti munkarend)

2018. november 10. (szombat) munkanap; november 2. (péntek) pihenőnap (páratlan heti pénteki munkanap szerinti munkarend)

2018. december 1. (szombat) munkanap; december 24. (hétfő) pihenőnap: rektori szünet

2018. december 15. (szombat) munkanap; december 31. (hétfő) pihenőnap: munkanap (vizsga, illetve ismétlés, javítás, pótlás tartható)

2019. január 1. (kedd): Újév első napja

Tantárgyfelvétel

A beiratkozásra és a tantárgyak felvételére szolgáló regisztrációs hét augusztus utolsó hete.

A nappali munkarendű képzéseken a regisztrációs héten az oktatást előkészítő programokra, tájékoztatókra is sor kerül. Ezek pontos időbeosztásáról, illetve tanulmányaival összefüggésben (órarend, beszerzendő jegyzetek stb.) a karok weboldalán, illetve a beiratkozás alkalmával lehet tájékozódni.

Az alapképzéseken a tantárgyfelvétel a regisztrációs hét kezdetéig, augusztus 27. 18:00-ig általában nem lehetséges. Ezt követően mindenkinek lesz lehetősége a tantárgyfelvételre, módosításra.

Neptun belépés

Megtörtént a felvettek adatainak összesítése a Neptun (tanulmányi) rendszerbe. A használathoz szükséges Neptun kódot emailben kapták meg a tanulók a felvételi eljárásban megadott címükön. Az írásos felvételi határozatot, amely ugyancsak tartalmazza a Neptun kódot, szintén postán érkezett meg.

Diákigazolvány igénylése

A 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a diákigazolvány (oktatási igazolvány) igénylés menete:

fénykép és aláírás -> okmányiroda, vinni kell:
születési anyakönyvi kivonat, vagy
más személyi azonosító okmány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) és lakcímkártya;
az okmányirodában adnak egy adatlapot;
a Neptunban az igénylés elindítása (Ügyintézés >> Diákigazolvány igénylés >> Új felvétel);

FONTOS:

az okmányirodában kapott adatlapon lévő “NEK azonosító”-t kötőjelek nélkül kell beírni;
a cím a Neptunban megadottakból választható, azonosnak kell lennie a lakcímkártyán lévővel

Az új igazolványt a KTH-ba küldik, megérkezéséről a hallgató Neptun üzenetet kap, az átvételre szintén a hivatalban fogadási időben van lehetőség.

Hallgatói jogviszony-igazolás

Csak a regisztrációs héten végrehajtott beiratkozás és bejelentkezés lezárását követően adhat ki a KTH, előreláthatólag 2018. szeptember 4-től hallgatói jogviszony-igazolást.

Leckekönyv kezelése

A hallgatók valamennyi eredményéről a tanszéken egy papír alapú nyilvántartást kell vezetni, és megőrizni. Az aláírások és (fél)évközi jegyek dokumentálására a kurzusnévsor, a vizsgaeredmények dokumentálására a vizsgalap, vagy más, annak megfelelő adattartalmú papír alapú bizonylat szolgál. E dokumentum alapján a tanszék köteles a korábban is érvényes határidővel beírni az eredményt a Neptunba. A határidő aláírásnál és félévközi jegynél a szorgalmi időszakot követő első hét utolsó munkanapja, illetve pótlás esetén a késve beadott feladat, illetve a pót zárthelyi értékelését követő második nap. Vizsgánál a határidő a megszerzést, illetve a kihirdetést követő második munkanap vége, de ez nem eshet a vizsgaidőszak utolsó napja utánra.

A hallgatók a Központi Tanulmányi Hivatalban — amennyiben ezt igénylik, — kikérhetnek egy ún. igazoló lapot, amely megfelel a leckekönyv adott féléves oldalainak.

Költségviselési forma

A felvételi határozatban lévő besorolás (magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges) csak egy tanév időtartamra szól.

A magyar állami ösztöndíjról a www.oktatas.hu portálon található információ. (A beiratkozási lapon nyilatkozni kell a feltételek megismeréséről és vállalásáról.)

Az önköltség befizetési módjáról, határidejéről, a lehetséges kedvezmények igénylésének lehetőségéről a KTH-ban, illetve majd a félévkezdésről szóló KTH Hallgatói Hírlevélben lehet tájékozódni. (Az első részlet befizetési határideje előreláthatólag szeptember 3.)

További részletes információk a KTH oldalán érhetők el.

Forrás: www.bme.hu