Menu Close

Automatizált járműirányítás-tervezési módszerek alapjai- online előadás-sorozat

Gépi tanulási módszerek az autonóm járműirányításban (február 18, Fényes Dániel)

Prediktív irányítási módszerek a járműirányításban (február 25, Dr. Németh Balázs)

Hibrid járművek energiamenedzsmentjének alapjai (április 8, Dr. Németh Balázs)

Automatizált járműirányítások tervezése vezetői modellek alapján (április 23, Dr. Németh Balázs)

Prediktív energiaoptimális sebességtervezési módszerek (április 15, Dr. Németh Balázs)

Autonóm járművek előzési funkciótervezésének kérdései (április 29, Hegedűs Tamás)

Online platform: meet.jit.si/Jarmuiranyitas (nem igényel regisztrációt)

Időpont: a megjelölt csütörtökökön 12:15-13:45 között

Előadók: Dr. Németh Balázs tudományos főmunkatárs, SZTAKI – BME KJIT / Fényes Dániel Ph.D. hallgató, BME KJIT / Hegedűs Tamás Ph.D. hallgató, BME KJIT

Az előadás-sorozat az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-3 ÉS ÚNKP-20-5  kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.

Németh Balázs: Automatizált jármű- és közlekedési rendszerek állapotbecslése garantált performanciájú irányítási struktúrában (ÚNKP-20-5)

Fényes Dániel: Adatvezérelt rendszeridentifikáció és irányítástervezés autonóm járművek számára (ÚNKP-20-3)

Hegedűs Tamás: Alacsony számításigényű algoritmus kidolgozása előzési manőverek kezelésére autonóm járművek számára (ÚNKP-20-3)