Menü Bezárás

Újabb MTA doktorokkal bővült a Műegyetem kutatói gárdája

Freund Tamás,(elnök, MTA) Varga István egyetemi docens (BME KJK), Benkő Elek (elnök, MTA Doktori Tanács)

A Magyar Tudományos Akadémián hetvenegy tudós vette át oklevelét, köztük öt műegyetemi kar oktató-kutatói.

„A tudományos minősítés az Akadémia törvény által előírt feladata, közfeladata. Az egyéni kiválóság esetében ennek a minősítési rendszernek immár 25 éve az egyik legfontosabb eleme az MTA doktora cím, amely az Akadémia független testületeinek és szigorú feltételrendszerének köszönhetően a tudományos kiválóság egyik legrangosabb hazai elismerése” – mondta köszöntőjében Freund Tamás. Az MTA elnöke hozzátette, hogy „az MTA doktora cím jelentőségét és annak erősítését az Akadémia 2019-ben megújított küldetése is kiemeli, miszerint Az MTA doktora cím független, országosan egységes, magasan kvalifikált szakértők által végzett, nemzetközi követelményeket integráló minőségbiztosítást nyújt. Jelentőségének és presztízsének erősítése az Akadémia fontos feladata”.

Varga István, a BME Közlekedés és Járműmérnöki Kar Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék egyetemi docense, a kar korábbi dékánja, a modern irányításelmélet módszereinek és eszközeinek felhasználásával a városi jelzőlámpás forgalomirányítás és szabad áramlású autópályaszakaszok szabályozása területén ért el új tudományos eredményeket. Vizsgálatainak középpontjában az állt, hogy egyrészt miként lehet a forgalmat abban az esetben is kellő hatékonysággal irányítani, ha mérési és egyéb forgalmi információ csak esetlegesen áll rendelkezésre, másrészt miként lehetséges az elsődleges forgalomtechnikai mutatók mellett további szempontok, mint például a biztonság, a környezetvédelem stb. aspektusainak egyidejű figyelembevétele. Olyan eljárásokat dolgozott ki, amelyek képesek a forgalomirányításhoz szükséges adatokat korábbi információk, valamint a meglévő tudás és tapasztalat alapján megbecsülni vagy megjósolni, és ezekre alapozva a szabályozási feladatokat eredményesen megoldani. Az általa vizsgált problémák sajátossága, hogy mind állapotjellemzőik, mind beavatkozó jeleik csak korlátozott értékeket vehetnek fel, vagy például a járművek optimális haladási sebessége forgalomtechnikai és károsanyag-kibocsátási szempontok alapján egymásnak ellentmondó értékek. Új tudományos eredményei lehetővé teszik – optimalitási kritériumoknak is eleget téve – mindezen követelmények együttes figyelembevételét. Varga István kutatási eredményei nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedőek, hasznosulásuk a közúti járműforgalom irányítási rendszereiben várható.

Forrás: bme.hu