Menü Bezárás

Új dékán a KJK élén

Dr. Varga István, a kar új dékánja és Dr. Mándoki Péter, a leköszönő dékán

2021. augusztus 1-jétől Varga István veszi át a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar irányítását Mándoki Pétertől.

Varga István okleveles közlekedésmérnöki diplomáját 1998-ban szerezte meg a BME Közlekedésmérnöki Karán, Phd doktori fokozatát 2007-ben kapta meg. 2020-ban habilitált és védte meg az MTA Doktora címét. 1997-től az MTA SZTAKI, Rendszer-, és Irányításelméleti Kutató Laboratórium munkatársa, tudományos munkatárs, főmunkatárs, majd tanácsadó beosztásban. A Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésautomatikai Tanszékén 2006-tól egyetemi adjunktus, később egyetemi docens. 2010-ben a „BME kutatóegyetemi program”, JKL területének vezetője, majd gazdasági dékánhelyettes. 2012-2019 között a kar dékánja. Az MTA nem akadémikus közgyűlési képviselője, tagja az MTA Közlekedéstudományi Bizottságának, és az IEEE Intelligent Transportation System szekciónak.

Mándoki Péter a Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék vezetőjeként folytatja szakmai pályafutását.

Sok sikert kívánunk az új kihívásokhoz mindkét kollégánknak!