Menü Bezárás

A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány pályázati felhívása Tudományos Diákköri kutatómunka (TDK) támogatására

A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány (AMKMA, a továbbiakban: Alapítvány) pályázatot hirdet egyének számára (ösztöndíj-pályázat) az Alapítvány céljaival összhangban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán folyó (a továbbiakban: Kar) és ahhoz kacsolódó hallgatói kutató munka támogatására az alábbiak szerint.

2023 november, TDK csoportkép

 1. A pályázat háttere, célja

A Kar célja a hallgatók tudományos igényességű munkavégzésre nevelése és a tudományos tevékenység fokozásának elősegítése.

 1. A pályázatot kiíró adatai
 • Az alapítvány neve: A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány
 • Nyilvántartási száma: 6801
 • Levelezési címe: 1032 Budapest, Solymár utca 10. 7./38.
 • Elektronikus elérhetősége: toth.janos@kjk.bme.hu
 • Honlapjának elérhetősége: www.amkma.bme.hu
 • Jogállása: Közhasznú
 • Kuratóriumának elnöke: dr. Tóth János
 1. A pályázat tématerületei

Az Alapítvány a Karhoz kapcsolódó hallgatói kutatási tevékenységet kívánja támogatni a közlekedésmérnöki, járműmérnöki és logisztikai mérnöki alap- és mesterképzésben egyaránt.

 1. A pályázatra jogosultak köre és az elnyerhető támogatás mértéke

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar egyetemi hallgatói, akik önálló vagy többszerzős TDK munkát terveznek készíteni, az eredményeket tartalmazó dolgozatot benyújtják, majd bemutatják a TDK konferencián.

A megpályázható összeg TDK dolgozatonként: max. 200eFt támogatás

A támogatott TDK dolgozatokat a Kar a TDK portálon nyilvánosságra hozza.

 1. Pályázati feltételek

Pályázni az alábbi információk hiánytalan megadásával lehet:

 • A pályázó adatai (lásd 1. sz. melléklet).
 • Személyi igazolvány másolata.
 • A pályázó szakmai önéletrajza.
 • A hallgatói jogviszony igazolása.
 • A tématerület művelésére való alkalmasság bemutatása, motivációs levél.
 • A megpályázott támogatás összege (az alapítvány fenntartja a jogot a pályázottnál kisebb összeg odaítélésére).
 • A kidolgozandó tématerület definiálása és összefoglalása (max. 0,5 oldal terjedelemben)
 • A TDK dolgozat vázlata (max. 1 oldal terjedelemben).
 • Konzulens támogató nyilatkozata.
 • A személyes adatok kezelésére vonatkozó aláírt tájékoztató nyilatkozatot (lásd a 2. sz. mellékletben);

A kidolgozás időtartama (április-október).

 1. A pályázás menete, döntés

A jelentkezések elfogadásáról vagy elutasításáról, a megítélt támogatási összegekről az Alapítvány kuratóriuma dönt; döntési határidő 2024. 04. 02. Az elfogadott pályázatok esetében a sikeres pályázókkal az Alapítvány támogatási szerződést köt.

Sikeres jelentkezők a megítélt támogatást banki átutalással, két részletben, a teljesítéseket követően kapják meg.

 1. részteljesítés: 2024.06.28. A dolgozat következő fejezeteinek benyújtása a kuratórium részére (téma lehatárolása, helyzetfeltárás, irodalomkutatás, alkalmazott/fejlesztett módszer, adatgyűjtés, stb. kb. 12 oldal terjedelemben). Amennyiben a kuratórium elfogadta, a támogatási összeg 35%-ának kifizetése.
 2. részteljesítés: A dolgozat bemutatása a 2024. évi kari TDK konferencián. A támogatási összeg fennmaradó 65%-ának kifizetése.

Az ösztöndíj kifizetésére a kuratórium által elfogadott teljesítéseket követően kerül sor a pályázó bankszámlájára utalással.

 1. A pályázatok benyújtásának határideje, helye
 • A jelentkezés határideje: 2024. 03. 22.
 • A jelentkezéshez szükséges, E. pont szerinti anyagok leadásának helye: BME St. épület IV. em. 402 (vagy e-mail: toth.janos@kjk.bme.hu)

Dr. Tóth János sk.

kuratórium elnöke

Az azonosítási adatlap és a nyilatkozat innen tölthetők le!

Itt pedig megnézheted, milyen volt a 2023-as KJK TDK!