Menü Bezárás

KT ülés – 2020. március 5.

Meghívó
A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsának 2020. március 5-én,
csütörtökön 14.00 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében tartandó rendes ülésére

Napirend

  1. Beszámoló a tudományos diákkörökrőlDr. Csiszár Csaba egyetemi docens
  2. Javaslat új szakfelelős kijelölésére a Közlekedési műszaki szakértő szakirányú továbbképzési szakon, valamint a szak 18 tantárgya tantárgyi adatlapjának, tantárgykövetelményeinek és a szakok mintatantervének módosításáraDr. Mándoki Péter dékán

  3. Javaslat vasúti járműtervezési modul létesítésére az alapszintű és mesterszintű járműgépész szakirányú továbbképzési szakokonDr. Rohács Dániel egyetemi docens, tanszékvezető

  4. Javaslat jubileumi oklevelek adományozásáraDr. Mándoki Péter dékán
  5. Tájékoztató a gazdálkodási rend változásairól és a költségvetés állásárólDr. Mándoki Péter dékán

Jegyzőkönyv, 2020.03.05.

Budapest, 2020. március 3.

Dr. Mándoki Péter
dékán