Menü Bezárás

KT ülés – 2022. június 10.

Meghívó
A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsának 2022. június 10-én,
pénteken 12.00 órakor kezdődő, a BME Rektori Tanácsteremben tartandó ünnepi ülésére

Napirend

 1. A „Kari Ifjúságért” kitüntetés adományozása Dr. Mészáros Ferenc részéreDr. Varga István dékán
 2. A „Kar kiváló oktatója” kitüntetések adományozásaDr. Varga István dékán
 3. Dékáni Dicséretek adományozásaDr. Varga István dékán
 4. Docensi kinevezés átadása Dr. Ficzere Péter részéreDr. Varga István dékán
 5. Címzetes egyetemi docensi címek adományozása Dr. Komócsin Zoltán, Dr. Pályi István és Varga Balázs részéreDr. Varga István dékán
 6. Címzetes mesteroktatói cím adományozása Darai Lajos úr részéreDr. Varga István dékán
 7. Elismerő Oklevél adományozása Köves Gábor részéreDr. Varga István dékán
 8. Javaslat a kari alap- és mesterképzési szakok, valamint a doktori képzés tantárgyi adatlapjainak aktualizálásáraDr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes

 9. Javaslat a Munkavédelmi és a Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzések egyes tantárgyi adatlapjának és tantárgykövetelményeinek, valamint a szakok mintatantervének módosításáraDr. Mándoki Péter szakfelelős, egyetemi docens

 10. Javaslat a Lean folyamatfejlesztő specialista és Lean folyamatfejlesztő szakmérnök szakirányú továbbképzések „Lean eszközök, módszerek, esettanulmányok I.” és „Lean eszközök, módszerek, esettanulmányok II.” tantárgyi adatlapjának és tantárgykövetelményeinek módosításáraDr. Bóna Krisztián szakfelelős, egyetemi docens

 11. Egyebek

Budapest, 2022. június 2.

Dr. Varga István
dékán