Menü Bezárás

Publikációs támogatás a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar oktatói és kutatói számára

Negyedik éve hirdeti meg a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar publikációs támogatását, amelynek célja, hogy ösztönözze a kar oktatóit és kutatóit publikációs teljesítményük fokozására. A pályázat keretében akár 1,5 millió forintos támogatás is elnyerhető egy nemzetközi, idegen nyelvű, a Web of Science által jegyzett Q1-es cikk publikálásához.

A KJK pályázatának köszönhetően 2017 óta már 82 tudományos cikk (148 összesített IF) szerzői részesültek több mint 30 millió Ft támogatásban, elősegítve a kar nemzetközi elismertségét a közlekedésmérnöki-, járműmérnöki- és a logisztikai mérnöki tudományok területén. A támogatásnak köszönhetően többek között olyan rangos nemzetközi folyóiratokban publikáltak a kutatóink, mint az Transportmetrica A: Transport Science, Sustainability, Journal of Transport Geography, Travel behaviour and Society, Expert System with application, Applied Surface Science, Applied Energy.

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar kiemelt fontosságúnak tartja a fiatal kutatók támogatását, ezért a pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek a PhD fokozat előtt álló munkatársak és PhD hallgatók, másodsorban a fokozattal rendelkező, de még a habilitáció és az MTA Doktora fokozat megszerzése előtt álló munkatársak.

A KJK Publikációs Támogatás 2021 pályázatra 2020. június 1. és 2021. október 31. között lehet jelentkezni, a pályázatok beadása folyamatos.

Az új pályázati felhívás itt olvasható.

A kar által 2017 óta támogatott publikációk listája