Menü Bezárás

KT Ülés – 2022. február 3.

Meghívó
a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsának 2022. február 3-án,
csütörtökön 14.00 órakor kezdődő, MS Teams felületén tartandó ülésére

Napirend

  1. Javaslat a repülőmérnöki (Professional Pilot) alapképzési szak indítására a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki KaronDr. Rohács Dániel tanszékvezető, egyetemi docens
  2. Javaslat Repülőmérnök Képzési Szakbizottság megalakítására a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki KaronDr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes
  3. Javaslat új szakfelelős megbízására az alapszintű és mesterszintű járműtechnikai menedzser szakirányú továbbképzési szakokonDr. Varga István dékán, egyetemi tanár
  4. Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására Bartha Miklós részéreDr. Mándoki Péter tanszékvezető, egyetemi docens
  5. Javaslat új Balatonfenyves Gazdasági Vasút – Forgalmi szolgálattevő nevű szabadon választható tantárgy indítására a Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis TanszékenDr. Mándoki Péter tanszékvezető, egyetemi docens
  6. Javaslat új, szabadon választható tantárgy indítására a Gépjárműtechnológia TanszékenDr. Markovits Tamás tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens
  7. Javaslat új Éjszakai vonatok – gördülő szállodák nevű szabadon választható tantárgy indítására a Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis TanszékenDr. Mándoki Péter tanszékvezető, egyetemi docens
  8. Javaslat kari Szakkollégiumi Ösztöndíj pályázat kiírásáraDr. Varga István dékán, egyetemi tanár
  9. Beszámoló a Kar 2020/21 tanévérőlDr. Varga István dékán, egyetemi tanár
  10. Egyebek

Unipoll jegyzőkönyv, 2022.02.03.

Unipoll statisztika, 2022.02.03.

Budapest, 2022. január 27.

Dr. Varga István
dékán