Menü Bezárás

KT ülés – 2024. április 11.

Meghívó
a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsának 2024. április 11-én,
csütörtökön 14.00 órakor kezdődő, MS Teams-en tartandó ülésére

Napirend

  1. Javaslat az angol nyelvű mesterképzésben érvényesített önköltségi díjak és tandíjak megállapításának módosításáraDr. Mészáros Ferenc dékánhelyettes, egyetemi docens
  2. Javaslat az EHS szakmérnök és EHS szakember szakirányú továbbképzési szakok indítására és a szakfelelős személyéreDr. Mészáros Ferenc dékánhelyettes, egyetemi docens
  3. Javaslat címzetes mesteroktatói cím adományozására Tóth Péter úr részéreDr. Gáspár Péter tanszékvezető, egyetemi tanár
  4. Beszámoló a BME ITS elmúlt négyéves tevékenységérőlDr. Kovács András cégvezető
  5. Javaslat a repülőmérnöki alapképzésben a külföldi hallgatók felé érvényesített tandíjak megállapításáraDr. Mészáros Ferenc dékánhelyettes, egyetemi docens
  6. Javaslat a Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáraSzatzger Martin HK elnök
  7. Egyebek

Budapest, 2024. április 04.

Dr. Varga István
dékán

Jegyzőkönyv

Statisztika