MLBKT diplomamunka pályázat

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) idén 20. alkalommal hirdeti meg a Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázatát a 2018/2019-es tanévben diplomázó hallgatók számára.
A BSc és MSc kategóriákban pénzdíjban és MLBKT kongresszusi részvétellel ismerjik el a legjobb, logisztikai területen született szakdolgozatokat.

További információ az alábbi linken érhető el!

GJT pályázati felhívás

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 23. § alapján.

A projekt keretében meghirdetett témaköröket az 1. számú melléklet tartalmazza.

Célkitűzés: A pályázat meghatározó célkitűzése a Gépjárműtechnológia Tanszék laboratóriumainak fejlesztése, laboreszközök üzembe állítása elsősorban belsőégésű motorok témakörében. Az elnyert pályázat lehetőséget ad arra, hogy a kutatásokban BSc és MSc hallgatók, valamint doktoranduszok is részt vehessenek, és a pályázat keretében ösztöndíjban részesüljenek.

A pályázás módja: Az ösztöndíjra egyénileg, a mellékelt adatlap (2. számú melléklet) kitöltésével lehet pályázni. A pályázat benyújtásához a felsorolt témák témavezetőjétől szakmai ajánlás szükséges, melyet nem kell külön csatolni, azt az értékelés során állásfoglaláskor is megadhatja a témavezető.

A pályázatokat 2019. augusztus 26-án 12:00 óráig kell e-mailen – aláírva, SZKENNELT ÉS szerkeszthető formában – benyújtani Nyerges Ádámnak az adam.nyerges@gjt.bme.hu címre. Az eredeti példányt vagy postai úton, vagy személyesen el kell juttatni Nyerges Ádám részére, (BME KJK J épület 5. emelet 502.) legkésőbb 2019. augusztus 23-ig.

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Az ösztöndíj időtartama: 2019. szeptember 1. napjától 2 hónap terjedelemben (az ösztöndíj teljes időszaka alatt aktív hallgatói jogviszony szükséges)

Az ösztöndíj összege: 55000 Ft/hó – 132000 Ft/hó  

A pályázók köre: BME-n alap-, mester- vagy PhD képzésben részvevő, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók.

A pályázati felhívásban szereplő ösztöndíjak a BME Gépjárműtechnológia Tanszéken teljesíthetőek.

A pályázó feladata: A választott téma feladatainak elvégzése a témavezető és a kijelölt mesteroktató (mentor) irányításával. Ezen túl az ösztöndíj lejártakor egy összefoglaló szöveges beszámolót kell leadni, melynek elkészítése, témavezetővel történő jóváhagyatása és a KJK GJT Titkárságra történő leadása az ösztöndíj lejártát követő 30 napon belül esedékes. (3. számú melléklet)

Az értékelés menete: A benyújtott írásbeli pályázatokat a BME KJK dékánja által kijelölt bíráló bizottság 2019. augusztus 27-ig értékeli. A bíráló bizottság értékelése és javaslata alapján, a pályázaton nyertes hallgatók személyét, és az általuk elnyert ösztöndíj összegét a dékán állapítja meg a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével. Az eredményről a pályázó a Közlekedési és Járműmérnöki Kar (KJK) honlapján kap értesítést 2019. szeptember 2-áig.

A pályázati kiírás közzétételi helye: Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar honlap

  1. augusztus 12.

Ösztöndíj pályázati felhívás- EFOP-3.6.2

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 23. § alapján.

Előzmények: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pannon Egyetem, valamint a Széchenyi István Egyetem pályázatot nyert el „Autonóm járműrendszerek kutatása a zalaegerszegi autonóm tesztpályához kapcsolódóan)” címmel. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló EFOP-3.6.2-16-2017-00002 projekt keretében.

(tovább…)

Ösztöndíj pályázat hallgatóknak a 2019/2020 tanév őszi félévére

A „Tehetséggondozás és kutatói utánpótlás fejlesztése autonóm járműirányítási technológiák területén” című EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00001 projekt keretében háromféle feladatkörben, ezeken belül több témakörben hirdetünk ösztöndíjat:

  1. Hallgatói kutatási feladatok
  2. Hallgatói tananyagfejlesztési feladatok
  3. Szakmai program szervezési feladatok

A részletek és a jelentkezési lapok az alábbi oldalon találhatóak:

http://www.kjit.bme.hu/index.php/hu/folap/21-fooldali-cikk/478-osztondij-palyazat-hallgatoknak-a-2019-2020-tanev-oszi-felevere