Menü Bezárás

KT ülés – 2024. június 7. (péntek) 12 óra

Meghívó
a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsának 2024. június 7-én,
pénteken 12.00 órakor kezdődő, az St. épület 306-os termében tartandó ünnepi ülésére

Napirend

 1. A „Kari Ifjúságért” kitüntetés adományozása Palancsa István részéreDr. Varga István dékán
 2. A „Kar kiváló oktatója” kitüntetések adományozásaDr. Varga István dékán
 3. Dékáni Dicséretek adományozásaDr. Varga István dékán
 4. Címzetes egyetemi docensi cím adományozása dr. Koch Mária részéreDr. Varga István dékán
 5. Címzetes mesteroktatói cím adományozása Tóth Péter részéreDr. Varga István dékán
 6. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki KaronDr. Varga István dékán
 7. Beszámoló a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 2023. évi gazdálkodásárólDr. Mándoki Péter gazdasági dékánhelyettes
 8. Javaslat az alap- és mesterképzési szakok egyes tantárgyi adatainak aktualizálására, valamint a Mérnöki alapismeretek tárgy oktatásának megváltoztatására és emelt szintű tantárggyá minősítéséreDr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes
 9. Javaslat a repülőmérnöki alapképzési szak tantervére, és az egyes tárgyak tantárgyleírásáraDr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes
 10. Beszámoló a Repüléstudományi és Hajózási Tanszék elmúlt négyéves tevékenységérőlDr. Rohács Dániel tanszékvezető
 11. Javaslat a Munkavédelmi és a Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzések Szakmai kommunikáció és módszertan tantárgyi adatlapjának és tantárgykövetelményének módosításáraDr. Mándoki Péter szakfelelős, egyetemi docens
 12. Javaslat új szabadon választható tantárgy indítására a Közlekedés- és Járműirányítási TanszékenDr. Gáspár Péter tanszékvezető, egyetemi tanár
 13. Javaslat a Kari Tanácsi bizottságok bővítéséreDr. Varga István dékán
 14. Egyebek

Budapest, 2024. június 7.

Dr. Varga István
dékán