Menu Close

KT ülés, 2019. december 13.

Meghívó
A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2019. december 13-án,
pénteken 12.00 órakor kezdődő, a BME Rektori tanácstermében
tartandó rendes ülésére

Napirend

 1. Dr. Mándoki Péter dékán: Nyílt napi Facebook-játék nyerteseinek ünnepélyes díjkiosztója

 2. Dr. Mándoki Péter dékán: Dékáni dicséretek adományozása

 3. Vámos Levente: A Közlekedésmérnöki Szakkollégium beszámolója a 2018/19 tanévről

 4. Dr. Mándoki Péter dékán: Gáspár Péter felterjesztése Szent-Györgyi Albert-díjra

 5. Dr. Mándoki Péter dékán: Tihanyi Viktor felterjesztése Miniszter Elismerő Oklevele kitüntetésre

 6. Dr. Mándoki Péter dékán: Oktatási dékánhelyettesi pályázatok véleményezése

 7. Dr. Mándoki Péter dékán: Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékre kiírt tanszékvezető helyettesi pályázatok véleményezése

 8. Dr. Mándoki Péter dékán: Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékre kiírt egyetemi docensi pályázatok véleményezése

 9. Dr. Mándoki Péter dékán: Docensi kinevezés átadása

 10. Dr. Mándoki Péter dékán: Javaslat új szabadon választható tantárgy indítására a Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszéken – Elővárosi vasúti forgalmi alapképzés (HÉV)

 11. Dr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes: Javaslat angol nyelvű légijármű karbantartó és javító specializáció és kapcsolódó duális képzés indítására a járműmérnöki mesterképzési szakon

 12. Dr. Mándoki Péter dékán: Javaslat a kari záróvizsga-bizottságok elnöki névsorának aktualizálására

 13. Dr. Mándoki Péter dékán: Javaslat új szakfelelős kijelölésére az alap- és a mesterszintű járműgépész szakmérnök szakirányú továbbképzésen

 14. Dr. Mándoki Péter dékán: Beszámoló a Kar 2018/19 tanévéről

 15. Horváth Bence HK elnök: A Kari Hallgatói Képviselet beszámolója a 2018/2019 tanévről

 16. Egyebek

  1. Horváth Bence: Tanulmányi ösztöndíj osztási módjának megreformálása

Budapest, 2020. február 3.

Dr. Mándoki Péter
dékán