Menu Close

KT-Ülés 2020. december 10.

MEGHÍVÓ

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2020. december 10-én, csütörtökön 14.00 órakor kezdődő, Teams rendszeren keresztül tartandó ülésére

Napirend

1. Előterjesztő, Dr. Mándoki Péter dékán: Vezetői pályázatok véleményezése 

Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

tanszékvezető: Dr. Bóna Krisztián

tanszékvezető-helyettes: Dr. Bohács Gábor

Gépjárműtechnológia Tanszék

tanszékvezető-helyettes: Dr. Markovits Tamás

Közlekedés és Járműirányítási Tanszék

tanszékvezető: Dr. Gáspár Péter

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék

tanszékvezető: Dr. Tóth János, Dr. Csiszár Csaba

tanszékvezető-helyettes: Dr. Sipos Tibor

Repüléstudományi és Hajózási Tanszék

tanszékvezető: Dr. Rohács Dániel

tanszékvezető-helyettes: Dr. Simongáti Győző

Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék

tanszékvezető: Dr. Mándoki Péter

tanszékvezető-helyettes: Dr. Tulipánt Gergely

Műszaki Továbbképző Központ

igazgató: Dr. H. Nagy Judit

 

2. Előterjesztő,  Dr. Mándoki Péter dékán: Egyetemi tanári pályázatok véleményezése 

Gépjárműtechnológiai Tanszék: Dr. Varga István

 

3. Előterjesztő, Dr. Mándoki Péter dékán: Docensi pályázatok véleményezése

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék: Dr. Aradi Szilárd

Gépjárműtechnológiai Tanszék: Dr. Tihanyi Viktor

 

4. Előterjesztő, Dr. Mándoki Péter dékán: Tudományos főmunkatársi pályázatok véleményezése

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék: Dr. Esztergár-Kiss Domokos

 

5. Előterjesztő, Vámos Levente elnök: A Közlekedésmérnöki Szakkollégium beszámolója a 2019/20 tanévről

 

6. Előterjesztő, Dr. Mándoki Péter dékán: Javaslat a Specialista munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizs-gálása területén megnevezésű szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként dr. Mészáros Ferenc egyetemi docens megbízására, a szak mintatantervének, a tantárgyi adatlapjainak és tantárgykövetelményeinek módosítására

 

7. Előterjesztő, Dr. Mándoki Péter dékán, szakfelelős: Javaslat a Munkavédelmi és a Munkavédelmi szakmérnök szakirányú tovább-képzések Záródolgozat tantárgya tantárgyi adatlapjának és tantárgykövetelmé-nyeinek módosítására

 

8. Előterjesztő, Dr. Bóna Krisztián egyetemi docens, szakfelelős: Javaslat a Lean folyamatfejlesztő szakmérnök és Lean folyamatfejlesztő speci-alista szakirányú továbbképzések egyes tantárgyai tantárgyi adatlapjainak és tantárgykövetelményeinek módosítására

 

9. Előterjesztő,  Dr. Mándoki Péter dékán: Javaslat a kari záróvizsga-bizottságok elnöki névsorának aktualizálására

 

10. Előterjesztő, Dr. Tóth János tanszékvezető, egyetemi docens: Javaslat új szabadon választható tantárgy indítására a Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszéken

 

11. Előterjesztő, Dr. Varga István dékánhelyettes: Javaslat kari Szakkollégiumi Ösztöndíj pályázat kiírására 

 Budapest, 2020. 12. 03.

Mándoki Péter

dékán

Mellékletek:

6_KT_mellékle_Kockázatértékelés_20201119

6_KT_melléklet_A prevenció humán tényezői_20201119

6_KT_melléklet_Esettanulmányok_20201119

6_KT_melléklet_Helyszínelés és dokumentálás_20201119

6_KT_melléklet_Jogszabályismeret_hatósági_eljárás_20201119

6_KT_melléklet_Korszerű elemzési módszerek_20201119

6_KT_melléklet_Megbetegedések_foglalkozási_eredetének_azonosítása 20201119

6_KT_melléklet_Mintatanterv specialista_20201119

6_KT_melléklet_Munkahigiénés_mérések_20201119

6_KT_melléklet_Munkavédelmi_rendszer_fejlesztése_20201119

6_KT_melléklet_Munkavégzés_személyi_tárgyi_szervezési_feltételei_20201119

6_KT_melléklet_Szakdolgozat _20201119

7_KT_melléklet_Záródolgozat adatlap

8_KT_melléklet_Lean eszközök módszerek esettanulmányok II adatlap 20201130

8_KT_melléklet_Szakdolgozat _adatlap_2020 09 01_v2 20201130

8_KT_melléklet_Szakmai_kommunikáció_adatlap_20201130

8_KT_melléklet_Szoftverek a folyamatfejlesztésben adatlap 20201130

9_melléklet_KT_Javaslat a kari zv bizottságok elnökeire_2020.12.04

10_KT_melléklet_tantargyi_adatlap_innov-szolgfejl

10_KT_melléklet_Tantargyi_adatlap_innov-szolgfejl_EN

11_KT_melléklet_Szakkoli ÖD_végleges_1126

Kitöltési statisztika_2020.12.10_neptun

KT_szavazás_jegyzőkönyv_neptun_2020.12.10.