Menu Close

KT Ülés – 2020. október 8.

MEGHÍVÓ

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2020. október 8-án,

csütörtökön 14.00 órakor kezdődő, a BME Dísztermében

tartandó ünnepi ülésére

Napirend

1. Előterjesztő,  Dr. Mándoki Péter dékán: Aranydiplomák átadása

2. Előterjesztő, Dr. Mándoki Péter dékán: Professor Emeritus cím adományozása Dr. Rohács József egyetemi tanár részére

3. Előterjesztő,  Dr. Mándoki Péter dékán: A „Kar kiváló oktatója” kitüntetések adományozása

4. Előterjesztő, Dr. Mándoki Péter dékán: Dékáni Dicséretek adományozása

5. Előterjesztő, Dr. Mándoki Péter dékán: „Kari Ifjúságért” kitüntetés adományozása Dr. Lévai Zoltán részére

6. Előterjesztő, Dr. Mándoki Péter dékán: Javaslat a Kari Tanács 2020/21 évi üléstervére

7. Előterjesztő, Dr. Mándoki Péter dékán: Javaslat a Kari Tanács 2020/21 évi munkatervére

8. Előterjesztő, Dr. Markovits Tamás egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes: Javaslat új egyetemi docens munkakör létesítésére a Gépjárműtechnológia Tanszéken

9. Előterjesztő, Dr. Gáspár Péter egyetemi tanár, tanszékvezető: Javaslat új egyetemi docens munkakör létesítésére a Közlekedés- és Járműirányítási Tanszéken

10. Előterjesztő, Dr. Mándoki Péter dékán: Javaslat új telephely létesítésére a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon

11. Előterjesztő, Dr. Mándoki Péter dékán: Javaslat új Szervezeti és Működési Szabályzat kiadására a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon

12. Előterjesztő, Dr. Mándoki Péter dékán:  Javaslat új egyetemi tanári munkakör létesítésére a Gépjárműtechnológia Tanszéken

13. Egyéb

 

Budapest, 2020. 10. 01.

Dr. Mándoki Péter

dékán

 

Mellékletek:

8_KT_melléklet_egyetemi docens álláshirdetés_GJT_2020. szeptember v01

9_KT_melléklet_docens_sta-tusz_pa-lya-zati_kii-ra-s_KJIT_2020

10_KT_melléklet_Befogadó nyilatkozat_BME KJK Zalaegerszegi Kutatóközpont

11_KT_melléklet_KJK SzMSz egységes szöveg_végleges_10 01

12_KT_melléklet_egyetemi tanári álláshirdetés_GJT_2020.október