Menü Bezárás

KT Ülés – 2023. június 9.

MEGHÍVÓ
A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2023. június 9-én,
pénteken 12.00 órakor kezdődő, Rektori Tanácsteremben tartandó ünnepi ülésére

Napirend

 1. A „Kari Ifjúságért” kitüntetés adományozása Bertalan Marcell részére
  Előterjesztő: Dr. Varga István dékán
 1. A „Kar kiváló oktatója” kitüntetések adományozása
  Előterjesztő: Dr. Varga István dékán
 1. Dékáni Dicséretek adományozása
  Előterjesztő: Dr. Varga István dékán
 1. Jubileumi emlékérmek adományozása
  Előterjesztő: Dr. Varga István dékán
 1. Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
  Előterjesztő: Dr. Varga István dékán
 1. Docensi kinevezés átadása Dr. Sipos Tibor részére
  Előterjesztő: Dr. Varga István dékán
 1. Javaslat az alap- és mesterképzési szakok illetve, a doktori képzés tantárgyi adatainak aktualizálására
  Előterjesztő: Dr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes

 1. Javaslat a kari Doktori Tanulmányi Bizottság ügyrendjének megalkotására
  Előterjesztő: Dr. Varga István dékán

 1. Javaslat új szabadon választható tantárgy indítására a Közlekedés- és Járműirányítási Tanszéken
  Előterjesztő: Dr. Bécsi Tamás tanszékvezető helyettes, egyetemi docens

 1. Javaslat a Munkavédelmi és a Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzések egyes tantárgyi adatlapjának és tantárgykövetelményeinek módosítására
  Előterjesztő: Dr. Mándoki Péter szakfelelős, egyetemi docens

 1. Javaslat a Lean folyamatfejlesztő szakmérnök és Lean folyamatfejlesztő specialista szakirányú továbbképzések mintatantervének és tantárgyi adatlapjainak átfogó módosítására
  Előterjesztő: Dr. Bóna Krisztián szakfelelős, egyetemi docens
 1. Egyebek

Budapest, 2023. 06. 02.

Dr. Varga István
dékán